I år ble de fleste pensjoner fra oss regulert i juli. Som følge av dette fikk mange justert pensjonene sine med det nye grunnbeløpet og fikk etterbetaling tilbake til datoen det nye grunnbeløpet ble gjeldende (1. mai 2023).  

Hvis du i august måned opplever at pensjonen din har gått ned i forhold til det du fikk utbetalt i juli, kan dette skyldes at du fikk ekstra mye i juli på grunn av etterbetalingen fra mai. For å sjekke opp dette, kan du logge deg inn på Din side. Under "Dine utbetalinger" på Din side finner du spesifisert informasjon om alle tidligere utbetalinger.


Hvis du ikke fikk regulert pensjonen din i juli, vil du få dette fortløpende utover sommeren med etterbetaling fra 1. mai 2023. Mer informasjon om årets regulering finner du her.