Nytt grunnbeløp i folketrygden offentliggjøres normalt av regjeringen i slutten av mai hvert år. Så fort det nye grunnbeløpet er kjent, starter vi reguleringen av våre pensjoner.

Som følge av reguleringen har de fleste pensjoner pleid å øke litt hver år. Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. 

Reguleringen i 2023

I 2023 vil de fleste pensjoner fra oss bli regulert i juli. De som ikke får regulert pensjonen sin i juli, vil få dette fortløpende utover sommeren / tidlig høst med etterbetaling fra mai 2023.  

Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. I hovedtrekk gjelder følgende:  

  • Hvis du mottar uførepensjon eller etterlattepensjon (før fylte 67 år) vil du få en økning på 6,41 prosent, da disse ytelsene reguleres med lønnsveksten (økningen i grunnbeløpet). Det samme gjelder alderspensjon under opptjening.

  • Hvis du mottar alderspensjon, AFP, særalderspensjon eller etterlattepensjon (etter fylte 67 år), vil økningen bli større. Grunnen er at disse ytelsene reguleres med et gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. Gjelder dette deg, vil du få en økning på 8,54 prosent.

Du kan lese mer om årets trygdeoppgjør på nettsiden til regjeringen: Trygdeoppgjøret i havn: historisk løft for pensjonistene