Nytt grunnbeløp i folketrygden offentliggjøres normalt av regjeringen i slutten av mai hvert år.

Reguleringen av pensjon blir i år gjort annerledes enn tidligere. Grunnen er at Stortinget har vedtatt endringer i reglene for regulering av alderspensjon fra folketrygden. De samme endringene har også blitt gjort gjeldende for alderspensjon og enkelte andre pensjoner fra offentlige tjenestepensjonsordninger.

Reguleringen i 2021 er basert på midlertidige regelendringer. Det er foreløpig ikke besluttet varige endringer i reguleringsreglene. Dermed er det ennå heller ikke klart hvilke regler som vil gjelde for reguleringen i 2022 og fremover.


Her finner du mer informasjon om reguleringen i 2021