Nytt grunnbeløp i folketrygden offentliggjøres normalt av regjeringen i slutten av mai hvert år. Så fort det nye grunnbeløpet er kjent, starter vi reguleringen av våre pensjoner.

For de fleste skjer reguleringen i juni og juli. De som ikke blir regulert da, vil bli regulert fortløpende utover høsten. Eventuell etterbetaling vil skje tilbake til 1. mai.

Som følge av reguleringen har de fleste pensjoner pleid å øke litt hver år.

Slik reguleres pensjoner i 2022 

De fleste pensjoner fra oss vil bli regulert i juni. Du vil da få justert pensjonen din med det nye grunnbeløpet med etterbetaling fra 1. mai 2022. Nytt grunnbeløp per 1. mai 2022 er 111 477 kroner.

De som ikke får regulert pensjonen sin i juni, vil få dette fortløpende utover sommeren med etterbetaling fra 1. mai 2022

Hvor mye dette vil utgjøre for deg kommer an på hvilken pensjon du mottar fra oss. 

Pensjoner fra OPF vil som hovedregel bli regulert slik med virkning fra og med 1. mai 2022:

  • Alderspensjon under utbetaling: Øker med 3,53 prosent
  • Avtalefestet pensjon (AFP): Øker med 3,53 prosent (økningen gjelder hoveddelen av pensjonen. AFP-tillegg og eventuelt forsørgertillegg reguleres ikke)
  • Uførepensjon: Øker med 4,77 prosent
  • Ektefellepensjoner til personer som har fylt 67 år: Øker med 3,53 prosent
  • Ektefellepensjoner til personer som ikke har fylt 67 år: Øker med 4,77 prosent
  • Barnepensjon: Øker med 4,77 prosent