Lønnsoppgjøret i kommunesektoren

Vi får endel spørsmål om årets lønnsoppgjør fra personer med delvis uførepensjon. Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får.  

Viktig å være klar over: Uførepensjon og inntektsgrensen justeres også årlig, i forbindelse med den årlige justeringen av grunnbeløpet i folketrygden. Nytt grunnbeløp offentliggjøres som regel i slutten av mai. Da oppregulerer vi inntektsgrensen din og vi starter reguleringen av våre pensjoner. Du kan lese mer om regulering her.