Som ny (konstituert) administrerende direktør har styret i selskapet utpekt Lars Christian Haram (44) (på bildet under). Haram er i dag investeringsdirektør i selskapet.

–Styret vil benytte anledningen til å takke Åmund for gode resultater i den lange perioden han har ledet selskapet, og ønsker ham lykke til videre, sier Vandvik.

–Prosessen for å finne Åmund T. Lundes permanente etterfølger vil starte umiddelbart, sier han.


På bildet: Lars Christian Haram