OPFs administrerende direktør, Åmund T. Lunde er fornøyd med resultatet i årets tredje kvartal.

Konsernresultatet før skatt var 218 millioner kroner i tredje kvartal. Avkastningen til kundene ble 1,4 prosent i kvartalet og 7,7 prosent hittil i år. Det tilsvarer 7,7 milliarder kroner i finansinntekter til OPFs kunder. 

Kundene er Oslo kommune, Ruter, Sporveien, Oslo Nye Teater, Oslo universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

God avkastning på eiendom

Avkastningen har vært høy totalt sett hittil i år. Ett av områdene som peker seg ut er eiendom.

– Avkastningen på eiendom har vært veldig god også i tredje kvartal. Den var 2,1 prosent i kvartalet og 8,6 prosent hittil i år, sier Lunde.

OPF har en eiendomsportefølje på rundt 24 milliarder kroner og er en av de største eiendomsinvestorene i Norge. I porteføljen inngår blant annet Ullevaal Stadion, Media City Bergen, Herøya industripark og Økern Portal. Sistnevnte er et 80 000 kvadratmeter næringsbygg som hadde sin offisielle åpning forrige uke. Bygget blir et viktig landemerke i nye Økern sentrum og skal romme alt fra kontorarealer, hotell og spisesteder til Nord-Europas største spiselige takpark, trening og andre servicefasiliteter. Her kan du lese om åpningsfesten til Økern Portal . 

Håper Stortinget endrer regelverk til fordel for OPFs kunder

OPF har i lengre tid etterlyst endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter. I sommer fremmet regjeringen en lovproposisjon til endringer i dette regelverket, men Lunde var skuffet over forslaget.

– Dessverre fremmet ikke departementet forslag til endringer i regelverket for bufferkapital, som er den støtputen vi ved siden av egenkapitalen har til å tåle dårlige tider i finansmarkedene. Både vi og resten av næringen, og ikke minst Finanstilsynet, har tatt til orde for å innføre mer fleksible regler slik at for eksempel kommunale pensjonsordninger får mer frihet til å forvalte midlene til kundenes beste, sier Lunde.

Finanstilsynet foreslo i 2019 et regelverk som fjerner begrensningene i hvor mye av de årlige finansinntektene som kan settes av som buffere mot fremtidige kriser. I tillegg ville forslaget fjernet uheldige sider ved dagens regelverk som motiverer til rent transaksjonsmotivert flytting av kontrakter på andre kunders bekostning.

– En solid buffer er en stor fordel i dårlige tider. Hvis det for eksempel skjer et kraftig fall i aksjemarkedet vil kunne beholde posisjonen vår og få med oss den kraftige oppgangen som vanligvis kommer når markedene snur, forklarer Lunde. Han påpeker at det var det som gjorde at OPF kom så godt ut av 2020.

– Vi håper Stortinget vil engasjere seg i dette under behandlingen av proposisjonen. Det er en viktig endring som kan bidra til å sikre kundene våre enda bedre avkastning i fremtiden.

– Høy avkastning på kundenes pensjonsmidler påvirker kundenes evne til å gi innbyggere og brukere gode tjenester. Når pensjons­midlene til OPFs kunder vokser, reduseres pensjonskostnadene i regnskapene, avslutter Lunde.

Her finner du kvartalpresentasjonen og kvartalsrapporten fra andre kvartal 2021.