Ved utgangen av første kvartal var konsernresultatet til Oslo Pensjonsforsikring 48 millioner kroner før skatt, mot 227 millioner kroner i første kvartal av 2021.

– Resultatene er preget av utviklingen i finansmarkedet, og er gode gitt forutsetningene. Det har vært høy aktivitet i verdensøkonomien siden starten av året. Inflasjonen har gått kraftig opp og Norges Bank har satt opp rentene. Når rentene øker faller verdien på eiendom, aksjer og obligasjoner, som er det Oslo Pensjonsforsikring i hovedsak investerer i. Derfor var vi så vidt på minussiden ved utgangen av første kvartal, sier administrerende direktør Åmund T. Lunde.

– Vi er fornøyde med resultatet i lys av et utfordrende marked der både aksjer og renter falt. På aksjesiden var tapene begrenset av risikostyring og relativt lav eksponering mot Russland og teknologiselskaper. På rentesiden var tapene fra stigende renter begrenset av at vi hadde høy andel rentepapirer med kort rentebinding. Det er fortsatt krevende markeder og vi forventer derfor at markedene vil svinge mye fremover.

Han legger til at konsernet har vært forberedt på denne utviklingen.

– Vi begynte å forberede oss på inflasjon høsten 2020, og i 2021 ble det en faktor for investorer igjen. Norge har hatt lav rente i lang tid og opplevd kraftig økning i verdien på aksjer og eiendom. Med høyere inflasjon og renter kan vi ikke forvente de samme gode resultatene vi har hatt det siste tiåret.

– I det lange løp er det positivt at renten stiger. Oslo Pensjonsforsikring har en såkalt garantert rente på pensjonspengene som står inne hos oss. Stigende rente gjør det lettere å møte garantien, sier Lunde.

Konsernresultat og soliditet i første kvartal av 2022

  • For første kvartal var avkastningen til Oslo Pensjonsforsikring minus 0,4 prosent (minus 461 millioner kroner).
  • Konsernresultatet var 48 millioner kroner, mot 227 millioner kroner i første kvartal av 2021.
  • Solvenskapitaldekningen (beregnet uten overgangsregler) var 296 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 314 prosent per 31. desember 2021.
  • Oslo Pensjonsforsikring har en forvaltningskapital på 125,6 milliarder kroner.

Her finner du kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen.