• Konsernresultatet før skatt var 437 millioner kroner i andre kvartal 2020, mot 247 millioner kroner samme kvartal i fjor.
  • Verdijustert avkastning på kundens midler var 5,6 prosent i andre kvartal og 0,8 prosent hittil i år.
  • Konsernet har fortsatt svært god soliditet. Kapitaldekningen for konsernet var 484 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 394 prosent per 31.desember 2019. Kapitaldekningen er beregnet uten overgangsregler.

OPF er pensjons- og forsikringsleverandør til Oslo kommune, Ruter, Sporveien Oslo, Oslo Nye Teater, Oslo universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

Godt resultat, men lave renter 
– Vi er godt fornøyde med resultatet. Pengepolitikken i Norge og internasjonalt er innrettet mot svært lave renter i lang tid fremover. Aksje- og eiendomsmarkedene har tilpasset seg dette og steget kraftig i andre kvartal og gitt oss et sterkt kvartalsresultat, sier administrerende direktør i OPF, Åmund T. Lunde.

Alt tyder på at kort- og langsiktige renter vil forbli lave fremover, både i Norge og utlandet. Ifølge Lunde vil lave renter svekke avkastningen på sikt. Med så lave renter vil avkastningen på aksjer og eiendom også bli lav når tilpasningen til rentefallet er over.

Lavere skadeprosent
Utviklingen innenfor skadeforsikring har vært god, med skader og kostnader på halvparten av premieinntektene. Resultatet var på 44 millioner kroner i kvartalet.