– Få skader og god avkastning bidro til at resultatet i første kvartal ble godt, sier administrerende direktør Lars Haram i OPF.

Ved utgangen av første kvartal var konsernresultatet til Oslo Pensjonsforsikring 293 millioner kroner før skatt, mot 48 millioner kroner i første kvartal av 2022. Dette er den beste starten på et år siden 2019, som endte med et konsernresultat for første kvartal på 310 millioner kroner før skatt. 

– Det er fortsatt usikkerhet rundt økonomien og for tidlig å si noe om hvordan året vil utvikle seg, men vi er solide og tåler tøffe tider, sier Haram.

Når rentene øker, faller tradisjonelt verdien på det OPF investerer mest i, nemlig eiendom, aksjer og obligasjoner, samtidig er det ikke ensidig negativt for pensjonsselskapene at rentene stiger.

– At renten stiger er bra for oss i OPF i det lange løp. Vi garanterer for 2-2,5 prosent rente på pensjonspengene som står inne hos oss. At rentene nå er stigende fra det lave nivået vi har hatt siden finanskrisen, gjør det enklere for oss å møte den garantien, sier Lars Haram.

Stig Faltinsen ny investeringsdirektør i OPF

I forrige uke ble det klart at det er Stig Faltinsen som overtar stillingen som investeringsdirektør etter at Lars Haram fikk toppjobben som administrerende direktør i OPF i februar i år.

Faltinsen har ledet Danske Bank sin institusjonelle rådgivning og har tidligere vært blant annet leder for investeringer i Storebrand livsforsikring og forvalter i NBIM (Oljefondet). Han har ledende kompetanse innen forvaltning og regelverk for forvaltning av garanterte ytelser i Norge og Norden.

– Stig Faltinsen er en av de beste innenfor investeringsområdet i Norge i dag, og har kompetanse og erfaring som kompletterer vårt solide investeringsteam. Jeg er derfor svært fornøyd med at han har takket ja til jobben som investeringsdirektør hos oss, sier administrerende direktør Lars Haram i Oslo Pensjonsforsikring. 

Faltinsen starter i OPF i august.

Konsernresultat og soliditet i første kvartal av 2023

  • Konsernresultatet var 293 millioner kroner, mot 48 millioner kroner i første kvartal av 2022.
  • Verdijustert avkastning var på 2,3 prosent, mot 0,4 prosent i første kvartal 2022.
  • Solvenskapitaldekningen var 283 prosent ved utgangen av kvartalet mot 357 prosent per 31. desember 2022.
  • Oslo Pensjonsforsikring har en forvaltningskapital på 132 milliarder kroner etter første kvartal.

Her finner du kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen.