Administrerende direktør Åmund T. Lunde i OPF er veldig fornøyd med ansettelsen. 
Haram overtar etter Kjetil Houg som nå er administrerende direktør i Folketrygdfondet.

– Jeg er svært glad for at Lars Haram velger å begynne i OPF. Han vil få en svært viktig rolle i konsernet vårt. OPF har hatt høyest avkastning blant norske livsforsikringsselskaper de siste ti årene. Vi har også høyest kapitaldekning og er langt fremme når det gjelder tilpasninger av porteføljene til klimarisiko. Harams bakgrunn og kompetanse er veldig godt egnet til å videreutvikle konsernets forvaltning og investeringsstrategi som skal sikre at kundene våre får lavest mulig pensjonskostnader, sier Lunde.

Lars Haram har solid kapitalmarkedserfaring og kan vise til gode forvaltningsresultater i løpet sin karriere. 

I perioden 2016-18 var han investeringsdirektør (CIO) for Storebrand Livsforsikring. Forut for det jobbet han i seks år med investeringsstrategi for garanterte produkter, for fripoliser med investeringsvalg og for innskuddspensjon. Før han kom til livselskapet jobbet han med valg av eksterne forvaltere til private equity og spesialfond i Storebrands kapitalforvaltningsselskap fra 2006 til 2010. Tidligere jobbet han i Storebrand Kapitalforvaltning som forvalter og i Rizklab.