Kassa bruker en moderne teknologisk løsning fra fintechselskapet Stacc, som har utviklet en automatisert flyt for kredittprosessen, fra søknad til lånetilbud og videre til utbetaling av boliglån til lånekunden. Kassa leverer enkelhet og gode kundeopplevelser gjennom hele søknadsprosessen. 

Administrerende direktør Lars Haram sier følgende:

– Kundeopplevelsen i Kassa handler om enkelhet. Det er enkelt å få den beste renten, det er enkelt å søke og når responsen er rask vil det også oppleves befriende enkelt for kunden. Denne enkelheten for kunden gjør det også enkelt for oss å håndtere. Derfor tar vi ikke termingebyr.

Bak enkelheten ligger det et helt nytt og effektivt system for behandling av lånesøknader, utviklet i samarbeid med Stacc.

Stacc har utviklet en digital og automatisert ende-til-ende boliglånsløsning som effektiviserer boliglånsprosessen i Kassa i alle ledd, sier Geir Nordrik, CEO i Stacc. Løsningen innhenter automatisk informasjon om lånekunden fra en rekke kilder i løpet av sekunder, og bidrar til at lånesøker kan få svar på søknaden i løpet av noen minutter. I tillegg til å ha fokus på kundereisen for låntakere, effektiviserer løsningen også hverdagen til saksbehandlere og finansielle rådgivere. Vi er svært glade for at Oslo Pensjonsforsikring valgte Stacc som samarbeidspartner i arbeidet med Kassa, og ser frem til videre samarbeid, sier Geir Nordrik.

Kassa fra Oslo Pensjonsforsikring skal over tid være et konkurransedyktig alternativ til banker og andre finansielle aktører som tilbyr boliglån på det åpne markedet.

 Vi ønsker å nå ut til kunder som kun ønsker et boliglån, og benytter banken sin til andre ting. Med andre ord står kundene ganske fritt hvis de velger å ha boliglånet sitt hos oss. Lån er heller ikke noe ukjent område for oss, nyheten nå er at vi tar i bruk moderne teknologi og tilbyr boliglån til hele markedet, sier Lars Haram.

Kassa har tre rentenivåer ut fra belåningsgrad i boligen kunden har som sikkerhet, hvor laveste rente er Kassa Small, med en effektiv rente på 5,54 %*, hvor belåningsgraden er inntil 60 %. Renten kan beregnes på www.kassa.no. Lånekundene i Kassa får full kontroll over boliglånet sitt via Min side på www.kassa.no.

* Kassa Small pr november 2023: Nominell rente 5,40 %. Effektiv rente: 5,54 %, 2 500 000 kr o/25 år, kostnad: 2 061 771 kr. Totalt: 4 561 771 kr. Elektronisk tinglysing av pant kommer i tillegg og koster 540 kr (offentlig engangsgebyr til Statens kartverk).