OPFs pensjonskunder er Oslo kommune, Sporveien Oslo, Oslo Universitetssykehus og flere andre kommunale selskaper og helseforetak.

– Målet vårt er å gi kundene våre så lave pensjonskostnader som mulig, slik at de kan prioritere sine kjerneoppgaver, sier Lunde.

Godt resultat i tredje kvartal
Avkastning på kundenes pensjonsmidler i OPF var 1,5 prosent i tredje kvartal 2017 og 6,8 prosent hittil i år. Det tilsvarer fem milliarder i finansinntekter til kundene så langt i år.

God soliditet i selskapet gjør det mulig å plassere en stabil og betydelig andel av kapitalen i ulike former for aksjer, eiendom, og enkelte obligasjonstyper. Børsnoterte aksjer, private equity og infrastruktur har alle over ti prosent avkastning så langt i år.

Konsernresultatet i tredje kvartal var 270 millioner (191 millioner kroner). Hittil i år er resultatet 809 millioner kroner. Resultatet var godt for både pensjons- og skadeforsikring. Driftskostnadene i konsernet er redusert med 8,9 prosent fra i fjor til 45 millioner kroner i tredje kvartal. Målt mot de tre første kvartalene i 2016, er reduksjonen på 7,4 prosent.

Kapitaldekningen beregnet etter solvens II-regelverket var 500 prosent av kravet ved utløpet av tredje kvartal, en økning på ti prosentenheter fra forrige kvartal. Som følge av den høye kapitaldekningen, er rentegarantipremien for neste år redusert med nær 30 prosent.

Her kan du laste ned kvartalsrapporten og resultatpresentasjonen fra tredje kvartal i 2017: 

Kvartalsrapport 

Resultatpresentasjon