Avtalen mellom OPF og industriparkens tidligere eier, Hydro, ble første gang annonsert 18. desember 2015. Torsdag 23. juni 2016 ble industriparken formelt overtatt av OPF.  

Bilde av Herøya industripark
Herøya industripark i Porsgrunn er en av landets største industriparker.

Investeringsdirektør, Kjetil Houg i OPF, er godt fornøyd med kjøpet.

- Herøya Industripark passer godt inn i vår eksisterende portefølje, blant annet fordi en vesentlig andel av inntektene er knyttet til langsiktig utleie av tomter og næringsbygg i industriparken. Vi ser fram til å ta del i eierskapet og videreutviklingen av et av kjerneområdene for den landbaserte prosessindustrien i Norge, sier Houg.

Han legger til at selskapet er kapitalsterkt, har et langsiktig perspektiv og tar sikte på å bidra til vekst og ny industriutvikling ved å bygge videre på dagens organisasjon. 

De 15 Hydro-ansatte som blir direkte berørt av salget, vil etter gjennomføringen bli overført til et eget forvaltningsselskap som får ansvaret for den daglige driften og videreutviklingen av Herøya Industripark. OPF har i tillegg knyttet til seg industriell og eiendomsfaglig kompetanse som et ledd i planene for å utvikle industriparken og har valgt å knytte til oss en partner, FG Eiendom. FG Eiendom er et eiendomsselskap som utvikler og forvalter nærings-, bolig- og handelseiendommer over hele landet. De har lokal forankring i Kristiansund og er i dag engasjert i blant annet Kristiansund, Vikan og Raufoss Næringspark, samt Oslo Business Park. 

Transaksjonen omfatter ikke kraftfordelingsnettet, som blir drevet videre i regi av Hydros heleide datterselskap Herøya Nett AS. 

Fakta om Herøya Industripark:

  • Industrivirksomheten på Herøya startet i 1929 med etableringen av Eidanger Salpeterfabrikker.
  • Gjødselproduksjonen skjedde med utgangspunkt i ammoniakk fra Rjukan.
  • Virksomheten ble gradvis bygd ut, først med økt gjødselproduksjon og biprodukter fra denne, senere med framstilling av PVC og magnesium.
  • På det meste i 1960-årene hadde Hydro om lag 6500 ansatte på Herøya.
  • Den tradisjonsrike gjødselvirksomheten videreføres nå i regi av Yara, som ble skilt ut fra Hydro i 2004, mens petrokjemivirksomheten i 2008 ble solgt til Ineos.
  • I dag er det omlag 80 virksomheter med 2500 ansatte på området
  • De største aktørene på Herøya i dag er blant annet Yara, Inovyn og RHI Normag. På området er det nå omlag 80 virksomheter med 2500 ansatte.   

 
Publisert 24. januar 2016.