Her er årsrapportene: 

Årsrapport 2022 Oslo Pensjonsforsikring (PDF)

Årsrapport 2022 Oslo Forsikring (PDF) 


Solide forsikringsresultater
Oslo Forsikring endte med det beste forsikringsresultat siden 2014, i et år uten store skader på eiendommene vi forsikrer. Aktivt skadeforebyggende arbeid rettet mot blant annet skoler, sykehjem og barnehager prioriteres høyt. Det oppfyller ambisjonen om å bidra til lavest mulig forsikringskostnader for våre kunder.

Gode leveranser innen pensjon
Oslo Pensjonsforsikring leverer gjennomgående godt på målsettingen om å betale ut riktig pensjon og erstatning, til rett tid og til en lavest mulig kostnad for arbeidsgiverne. Stabile rammebetingelser, profesjonell drift og god avkastning over tid er viktige faktorer for å lykkes med dette også i fortsettelsen.

Tar samfunnsansvar
Som forvalter av 130 milliarder kroner har vi i Oslo Pensjonsforsikring et viktig samfunnsansvar. Vi mener det har en verdi å være én av flere foregangsinstitusjoner i Norge på tilpasninger til klimarisiko. Sammen med fagmiljøer har vi brukt vår posisjon til å fremme forståelsen av overgangsrisikoen i markedet. Samtidig må vi være oppmerksomme på at tiltakene ikke nødvendigvis kommer så raskt og så kraftfullt som samfunnet skulle ønske. Krigen i Ukraina og energikrisen i 2021–2022 er eksempler på hendelser som påvirker omstillingen.

Klimarapporten inngår i sin helhet i Årsrapport 2022 for Oslo Pensjonsorsikring, men er også tilgjengelig i et eget dokument:

Klimarapport 2022 Oslo Pensjonsforsikring (PDF)


Les også vår tidligere nyhetssak, her:
Solid resultat for OPF til tross for et krevende år i markedene

Kontaktpersoner:

Oslo Pensjonsforsikring:

Administrerende direktør: Lars Haram

Telefon: + 47 93 03 98 93

E-post: lars.haram@opf.no

Oslo Forsikring:

Administrerende direktør: Hanne Myre

Telefon: + 47 90 25 02 45

E-post: hanne.myre@opf.no