Viktige forskjeller mellom AFP og tidlig alderspensjon
  Folketrygdberegnet AFP* (kan tas ut fra 62 til 67 år) Tjenestepensjonsberegnet AFP* (kan kun tas ut fra 65 til 67 år) Alderspensjon 
Mulighet for å ta ut alderspensjon fra NAV ved siden av Nei Nei Ja
Rett til skattefradrag i henhold til skatteloven § 16-1 Ja Ja Nei, med mindre du samtidig tar ut pensjon fra NAV.
Mulighet for å ha inntekt ved siden av uten at det påvirker størrelsen på pensjonen din.    Svært begrenset mht. inntekt fra både privat og offentlig sektor. 
(se flere detaljer under tabellen)
 
Svært begrenset mht. inntekt fra offentlig sektor, med mindre du engasjeres på pensjonistvilkår. Inntekt fra privat sektor påvirker ikke størrelsen på pensjonen din. 
 
Svært begrenset mht. inntekt fra offentlig sektor, med mindre du engasjeres på pensjonistvilkår. Inntekt fra privat sektor påvirker ikke størrelsen på pensjonen din.  Har du spørsmål om skattefradraget nevnt ovenfor kan du kontakte Skatteetaten, eventuelt finne informasjon på www.skatteetaten.no

Her finner du flere detaljer om inntekt ved siden av:
 

Folketrygdberegnet AFP (100 % pensjon) (PDF)

Folketrygdberegnet AFP (delvis pensjon) (PDF)

Tjenestepensjonsberegnet AFP (100 % pensjon) (PDF)

Tjenestepensjonsberegnet AFP (delvis pensjon) (PDF)

Alderspensjon (100 % pensjon) (PDF)

Alderspensjon (delvis pensjon) (PDF)


*Her kan du lese om forskjellen på folketrygdberegnet AFP og tjenestepensjonsberegnet AFP:

Det finnes to typer AFP, folketrygdberegnet AFP og tjenestepensjonsberegnet AFP.

Folketrygdberegnet AFP er beregnet på bakgrunn av opptjeningen din i folketrygden (NAV).

Tjenestepensjonsberegnet AFP er beregnet på bakgrunn av opptjeningen din fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Denne typen AFP blir også kalt vedtektsberegnet AFP. 

Fra du er 62 år og frem til du fyller 65 år får du utbetalt folketrygdberegnet AFP. Etter at du har fylt 65 år kan du enten fortsette med folketrygdberegnet AFP eller få utbetalt tjenestepensjonsberegnet AFP om du oppfyller vilkårene.