• Du må være ansatt i en fast stilling. 
  • Du må være ansatt i minst 50 prosent stilling, eller ha en fast arbeidstid på minst 15 timer per uke. Dersom du har 2 eller flere stillinger som hver er på mindre enn 15 timer per uke og hvor den totale faste arbeidstid er på minst 15 timer per uke, skal du meldes inn når du har innehatt begge stillingene samtidig i over 1 år.
  • Du kan ikke være medlem for mer enn 100 prosent stilling.
  • Du må ha fylt 18 år.
  • Hvis du ved innmelding har fylt 62 år, og/eller har fem år igjen til stillingens aldersgrense, vil du ikke bli tatt opp som medlem. Unntak fra denne regel er de som tidligere har vært medlem av en offentlig pensjonsordning, slik at samlet medlemstid blir minst fem år.
  • Engasjement/vikariat med varighet på mer enn 1 år gir rett til medlemskap. Dersom du er ansatt i et engasjement/vikariat for et kortere tidsrom enn 1 år, er du likevel risikodekket ved sykdom og død. Her kan du lese mer om våre regler for engasjement/vikariat. 
  • Kombinasjon pensjon og medlemskap. Hvis du går av med delvis pensjon, skal du fortsatt være medlem i pensjonsordningen for gjenværende stillingsprosent så sant denne er høyere enn 10%. 

  • Permisjon med hel eller delvis lønn, gir fortsatt rett til medlemskap.
    Her kan du lese mer om våre regler for permisjon