Hatros-eiendommene

Porteføljen vår består av 33 eiendommer primært i Oslo Akershus.