Fakta om eiendommen

Areal: 42 742 m²

Adresse: 33 eiendommer primært i Oslo Akershus

Byggeår: 1948-1986

Leietakere: Elvia AS

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00