Haraldrudveien 31

Areal: 30 200 m²

Adresse: Haraldrudveien 31, Oslo

Byggeår: 2007

Leietakere: Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00

Haraldrudveien 35

Areal: 1 776 m²

Adresse: Haraldrudveien 35, Oslo

Byggeår: 1983

Leietakere: Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00

Om eiendommene

Haraldrudveien 31 og 35 er to industrieiendommer på Haraldrud i Oslo. Norsk Gjenvinning er leietaker på begge eiendommene. I Haraldrudveien 31 ligger et renovasjonsanlegg og et mindre kontorbygg. I Haraldrudveien 35 er det etablert mottak av spesialavfall.

Miljøprofil

  • Sedumtak i Haraldrudveien 31
  • Nært offentlig kommunikasjon

Haraldsrudveien_31.jpg

Haraldsrudveien_inne.jpg