Grensen 5-7

Oslo

Eiendommen eies 50/50 av Oslo Pensjonsforsikring og Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet.