Fakta om eiendommen

Areal: 60 663 m²

Adresse: Henrik Ibsens veg 1, Gardermoen

Byggeår: 1997-1998

Leietakere: Scandinavian Airlines System

Forvalter: Malling & Co

Kontaktinfo: 24 02 80 00

Om Gardermoen Technical Base

Gardermoen Technical Base er et kombinasjonsbygg med beliggenhet i sørøstre del av lufthavnsområdet med direkte adgang til rullebanene. Eiendommen består av en flyhangar, en kontordel, en servicedel samt en kantine som betjener hele bygget. I tillegg er det et større lagerbygg i tilknytning til eiendommen.