Eiendommen består av fem eiendommer på Alna i Oslo. 

Tre av eiendommene er bebygde og to av eiendommene er ubebygde tomter. De ubebygde og deler av de bebygde tomtene skal utvikles på sikt. Reguleringsprosess skal startes opp i løpet av 2023 eller 24.

Mer informasjon og bilder kommer fortløpende.