Har du spørsmål knyttet til våre forsikringer?

Har du spørsmål knyttet til forsikring av bygninger, kjøretøy eller ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak eller flere av kommunens aksjeselskap?

Her finner du vår kontaktinformasjon.

Generell kontaktinformasjon

Telefon

Ved skade: +47 815 35 007  (døgnåpent)


For andre henvendelser, ring vårt sentralbord: +47  +47 23 36 08 90 (åpent alle hverdager fra 08.00-15.30).

E-post

osloforsikring@opf.no

Besøksadresse

Rosenkrantz' gate 22
3. etasje
0160 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Oslo Forsikring,
Postboks 6623 St. Olavs plass
0129 Oslo, 
Norway

Nøkkelpersoner

Ledelse

Hanne Myre 
Administrerende direktør 
E-post: hanne.myre@opf.no 
Mobil: +47 902 50 245

Forsikringer og gjenforsikring

Ketil Lodding 
Fagsjef skadeforsikring 
E-post: ketil.lodding@opf.no
Mobil: +47 991 66 671

Tone Sannerud
Fagkonsulent skadeforsikring
E-post: tone.sannerud@opf.no
Mobil:  +47 911 72 546

Risikostyring og skadeforebyggende arbeid

Jan-Einar Evensen
Seniorrådgiver Risk Management 
E-post: jan.einar.evensen@opf.no
Tlf: +47 23 36 08 94
Mobil: +47 951 33 998