Har du spørsmål knyttet til våre forsikringer?

Ledelse

Hanne Myre 
Administrerende direktør 
E-post: hanne.myre@opf.no 
Mobil: +47 90 25 0245

Risikostyring og skadeforebyggende arbeid

Øystein Danielsen
Seniorrådgiver skadeforebyggende arbeid 
E-post: oystein.danielsen@opf.no
Mobil: +47 94 13 19 90

Forsikringer og gjenforsikring

Ketil Lodding 
Fagsjef skadeforsikring 
E-post: ketil.lodding@opf.no
Mobil: +47 99 16 66 71

Tone Sannerud
Fagkonsulent motorvogn
E-post: tone.sannerud@opf.no
Mobil:  +47 91 17 25 46