Har du spørsmål knyttet til våre forsikringer?

Ledelse

Hanne Myre 
Administrerende direktør 
E-post: hanne.myre@opf.no 
Mobil: +47 902 50 245

Risikostyring og skadeforebyggende arbeid

Jan-Einar Evensen
Seniorrådgiver Risk Management 
E-post: jan.einar.evensen@opf.no
Tlf: +47 23 36 08 94
Mobil: +47 951 33 998

Forsikringer og gjenforsikring

Ketil Lodding 
Fagsjef skadeforsikring 
E-post: ketil.lodding@opf.no
Mobil: +47 991 66 671

Tone Sannerud
Fagkonsulent skadeforsikring
E-post: tone.sannerud@opf.no
Mobil:  +47 911 72 546