Har du spørsmål knyttet til våre forsikringer?

Har du spørsmål knyttet til forsikring av bygninger, kjøretøy eller ansvar på vegne av Oslo kommune, kommunale foretak eller flere av kommunens aksjeselskap?

Her finner du vår kontaktinformasjon.

Generell kontaktinformasjon

Telefon

Ved skade: +47 815 35 007  (døgnåpent)

For andre henvendelser, ring vårt sentralbord:

+47 23 36 08 90 (åpent alle hverdager fra 08.00–15.30 

E-post

osloforsikring@opf.no

Besøksadresse

St. Olavs plass 5

Postadresse

Oslo Forsikring,
Postboks 6623 St. Olavs plass
0129 Oslo, 
Norge

Nøkkelpersoner

Ledelse

Hanne Myre 
Administrerende direktør 
E-post: hanne.myre@opf.no 
Mobil: +47 90 25 0245

Risikostyring og skadeforebyggende arbeid

Øystein Danielsen
Seniorrådgiver skadeforebyggende arbeid 
E-post: oystein.danielsen@opf.no
Mobil: +47 94 13 19 90

Forsikringer og gjenforsikring

Ketil Lodding 
Fagsjef skadeforsikring 
E-post: ketil.lodding@opf.no
Mobil: +47 99 16 66 71

Tone Sannerud
Fagkonsulent motorvogn
E-post: tone.sannerud@opf.no
Mobil:  +47 91 17 25 46