Hvordan beregnes uførepensjon?

Uførepensjon fra oss kommer i tillegg til eventuelle ytelser
fra NAV og skattes som arbeidsinntekt. 

Hvordan uførepensjonen din beregnes kommer an på hvilke regler som gjelder for deg. I januar 2015 fikk vi en uførereform som gir ulike svar avhengig av når du
ble innvilget uførepensjon.