Når et medlem dør får vi melding om dette enten fra arbeidsgiver eller fra NAV. Vi undersøker så om avdøde etterlater seg ektefelle og/eller barn, og sender de nødvendige søknadspapirer.

De gjenlevende vil kunne ha krav på fremtidige pensjonsutbetalinger. 

 Etterlattepensjoner

Vi skiller her mellom ektefellepensjon og barnepensjon.

Ektefellepensjon

Hvem gjelder det for?

Ektefeller, registrert partner og enkelte fraskilte ektefeller kan etter nærmere bestemte vilkår, ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til dette.

For fraskilt ektefelle gjelder følgende vilkår:

 • Gjenlevende ektefelle var minst 45 år ved skilsmissen.
 • Den gjenlevende har ikke giftet seg på nytt.
 • Ekteskapet varte i minst 10 år.

Ektefellepensjon

Hovedregelen er at gjenlevende ektefelle får ektefellepensjon som utgjør 9 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen kommer i tillegg til egen pensjon eller inntekt. 

For enkelte grupper er det gitt overgangsregler som gjør at pensjonen skal beregnes på en annen måte. Unntak gjelder i følgende tilfeller:

 •  Gjenlevende eketefelle er født før 1. juli 1950 og avdøde ble medlem før 1. juli 2000.
 • Gjenlevende ektefelle født før 1. januar 1955, den avdøde ble medlem av ordningen før 1. april 1977 (1. januar 1977 for ansatte i Sporveien) og ekteskapet ble inngått før 1. janar 2010.

 

Barnepensjon

Barnepensjon
Pensjonen utgjør 15 prosent av avdødes pensjonsgrunnlag og utbetales til barnet fyller 20 år. Barnepensjonen kommer i tillegg til eventuelle andre pensjoner, og påvirkes heller ikke av barnets eventuelle inntekt.

Verdt å merke seg: 

 • Dersom medlemmet hadde uførepensjon, etterlattepensjon, avtalefestet pensjon (fra 65- 67 år) eller alderspensjon hos oss, vil det også bli utbetalt en engangsutbetaling i forbindelse med dødsfallet. Du kan lese mer om dette her: 
  Restoppgjør ved dødsfall

 • Flere av våre medlemmer er også dekket av våre personalforsikringer. Her kan du lese mer om hvem som er dekket og hva man er dekket av:
  Alt om våre personalforsikringer