Pensjon

Her kan du lese mer om din offentlige tjenestepensjon i Oslo Pensjonsforsikring.

Slik søker du om pensjon

Her finner du alle våre aktuelle søknadsskjemaer knyttet til pensjon.

Les videre

Medlemskap og opptjeningstid

Du har blitt meldt inn i vår tjenestepensjonsordning gjennom arbeidsgiveren din. Dette er en gunstig pensjonsordning med en rekke fordeler.

Les videre

Avtalefestet pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning som gjør det mulig å gå av med pensjon fra du fyller 62 år. AFP varer frem til du fyller 67 år.

Les videre

Alderspensjon

Er du pensjonist? Eller skal du snart gå av med pensjon? Her finner du alt av nyttig informasjon knyttet til alderspensjon.

Les videre

Uførepensjon

Skulle noe uforutsett skje, har alle våre medlemmer uførepensjonsrettigheter gjennom sin tjenestepensjonsordning. Dette kan gi deg en ekstra økonomisk sikkerhet og vil komme i tillegg til ytelser fra NAV. 

Les videre

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon gir dine nærmeste en ekstra økonomisk sikkerhet hvis noe uventet skulle skje med deg som medlem.

Les videre

Folkevalgtpensjon

Oslo kommune har egen tjenestepensjonsordning for de folkevalgte. 

Les videre

Bestill en pensjonsberegning

Nærmer du deg pensjonsalder og lurer på hva du vil få i pensjon? På Din side kan du bestille en pensjonsberegning fra oss. 

Les videre

Våre kurs

Hvert semester arrangerer vi kurset Snart pensjonist for alle yrkesaktive medlemmer som nærmer seg pensjonsalder. Dette er en gylden anledning til å forberede deg på pensjonisttilværelsen.

Les videre