Litt om avdragsfrie terminer

  • Er du under 60 år kan du søke om inntil fem år avdragsfrihet. Ved endt periode har du full anledning til å fornye søknaden din med nye fem år.  
  • Er du over 60 år kan du søke om ti år avdragsfrihet. Ved endt periode har du full anledning til å fornye søknaden din med nye ti år.  

Nedbetalingstiden på lånet ditt vil øke tilsvarende med tiden du har fått avdragsfrihet for. 

Du vil også bli belastet med et endringsgebyr som du vil legges til ved neste betalingstermin. Prisen for dette finner du i vår prisliste.

Dette bør du ha klart før du søker

Skjema for bekreftet legitimasjon

Du, og eventuell medlånetaker, må ha fylt ut skjema for bekreftet legitimasjon. Har du/dere levert skjema for bekreftet legitimasjon til oss etter 2013 trenger du ikke å sende inn på nytt.   

Til skjema for bekreftet legitimasjon trenger du følgende:   

  • Skjema for bekreftet legitimasjon. Dette finner du på siste side i søknaden om avdragsfrihet.
  • Godkjent legitimasjon fra deg og eventuell medlånetaker
  • Tilgang til kopimaskin. Skjemaet skal kopieres sammen med legitimasjonen. Følg instruksjonen som står på skjemaet.
  • Signatur fra deg og eventuell medlånetaker
  • Signatur fra to vitner. Identitet og signatur må bekreftes av to myndige personer bosatt i Norge.
  • Om det er medlåntaker, eller realkausjonist, må han/hun fylle ut et eget skjema for bekreftet legitimasjon som også skal legges ved søknaden din.

Her finner du søknadsskjemaet 

Søknad om endring på lån (PDF)

For å unngå forsinkelser i søknadsprosessen er det viktig at du signerer skjemaet og fyller ut alle felt i søknaden.

Hvis du allerede har levert inn skjema for bekreftet legitimasjon trenger du kun å fylle inn side 1 av skjemaet. Gjelder dette deg, kan du sende inn skjemaet til oss på e-post til laan@opf.no eller per post til Oslo Pensjonsforsikring, Postboks 6623 St. Olavs plass, 0129 Oslo 

Hvis du ikke har levert inn skjema for bekreftet legitimasjon må du fylle inn begge sider av skjemaet. Siden vi her ber om fødselsnummer, må du av hensyn til personvernet ditt sende inn skjemaet per post til Oslo Pensjonsforsikring, Postboks 6623 St. Olavs plass, 0129 Oslo