Serielån

Du betaler et fast avdragsbeløp og rentene blir lavere for hver termin. Dette betyr at du betaler mye til å begynne med og mindre etter hvert.

Annuitetslån

Du betaler et fast beløp ved hver termin. I begynnelsen betaler du lite avdrag og etter hvert som rentene blir mindre betaler du mer avdrag.

Illustrasjon på nedbetaling
av serie- og annuitetslån: