Faste gebyrer:  

Type gebyrBeløp i kroner
Etableringsgebyr per lån ved elektronisk søknad. Søk her 1 000
Etableringsgebyr per lån - papirsøknad eller via e-post  2 000
Etableringsgebyr per lån ved opplåning av tinglyst pantedokument via opf.no 750
Etableringsgebyr ved opplåning av allerede tinglyst pantedokument via papirsøknad eller e-post 1 500
Tilleggssikkerhet per ekstra panteobjekt 750
Tilleggsgebyr per ekstra låntaker ved flere enn to låntakere  300
Termingebyr, varsling via papirgiro 100
Termingebyr: (2 ganger i året), varsling via eFaktura 85

 

Endringsgebyrer etter at lånet er utbetalt: 

Type gebyrBeløp i kroner
Bytte eller frafall av sikkerhet (inkl. seksjonering)   1 000
Retinglysning av pantedokument for å hindre foreldelse 1 000
Nedkvittering av pantedokument (gjelder ikke innfrielse/sletting)  800
Debitorendringer, f.eks slette samskyldner (gjelder ikke ved dødsfall)  500
Endre lånet fra flytende til fast rente 500
Betalingsutsettelse utover 6 uker etter forfall (inkl. betalingsavtale) 500
Historisk kontoutskrift (mer enn 1 år tilbake i tid)  500Endringsgebyrer- kun for lån med flytende rente: 

Type gebyrBeløp i kroner
 Innvilgelse eller fjerning av avdragsfrihet, søknad senere enn 1 måned før forfall  500
 Innvilgelse eller fjerning av avdragsfrihet, søknad tidligere enn 1 måned før forfall  300
 Endring av lånets løpetid  300
 Endring av lånetype for eksempel fra serie til annuitetslån  300

 

Offentlig tinglysningsgebyr:

Type gebyrBeløp i kroner
Selveiet bolig og hytte. Se eget gebyr for flytting av lån/refinansiering i punktet under  525
Selveiet bolig og hytte ved flytting av lån/refinansiering. Dette forutsetter at omsøkt lån er innenfor opprinnelig låneramme (pantedokumentets pålydende)   200
Borettslag  430

 

Innfrielsesgebyr/kurs fast rente:

Innfrielse eller innbetaling av ekstra avdrag til lån med fast rente/bundet rente vil kunne medføre over- eller underkurs. Kursen beregnes etter nåverdiprinsippet og er et utrykk for forskjellen mellom lånets rente i forhold til den renten et lån med tilsvarende gjenstående rentebinding ville hatt. Det utbetales ikke underkurs det 1. året. 

Gebyrer ved eventuelt mislighold:

  • Gebyr i forbindelse med purring utgjør 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats. 
  • Gebyr i forbindelse med inkassovarsel utgjør 1/10 av den til enhver tid gjeldende inkassosats.