Nominell rente: 
Årlig rente på lånet. Den nominelle renten er renten uten gebyrer og tar ikke hensyn til nedbetalingstid, termingebyr og eventuelle gebyr i forbindelse med etablering av lånet.
Les mer om forskjell på nominell og effektiv rente her.

Effektiv rente:
Effektiv rente er den årlige renten som vil gjelde for deg i praksis. Her er alt av termingebyr og etableringsgebyr inkludert. Størrelsen på den effektive renten blir påvirket av lånets størrelse og løpetid. 
Les mer om forskjell på nominell og effektiv rente her.

Serielån:

Du betaler et fast avdragsbeløp og rentene blir lavere for hver termin. Dette betyr at du betaler mye til å begynne med og mindre etter hvert.

Annuitetslån:

Du betaler et fast beløp ved hver termin. I begynnelsen betaler du lite avdrag og etter hvert som rentene blir mindre betaler du mer avdrag.

Selveierbolig:
Betegnelse på selveierleiligheter (andel eller seksjon i et boligsameie), enebolig, rekkehus, hytter og gårdsbruk med eget gnr., bnr. og eventuelt snr. Du har enerett til boligen som kan kjøpes og selges fritt.

Belåningsgrad:
Lånebeløp i forhold verdien på boligen, utrykkes i prosent. (Eks. et lånebeløp på kr 2 250 000 utgjør en belåningsgrad på 75 % av boligens verdivurdering, om den utgjør kr 3 000 000)

Gjeldsgrad:
Hvor mange ganger brutto årsinntekt du/dere totalt har i lån. (Eks. lån kr 1 000 000 / inntekt kr 400 000 = gjeldsgrad 2,5).

Refinansiering:
Flytte lån fra en kredittinstitusjon eller samle flere smålån til ett nytt lån.

Mellomfinansiering:
Det beløpet du må låne for å kjøpe ny bolig, inntil du har fått oppgjør for din nåværende bolig som skal selges.

Opplåning:
Dersom du har ledig sikkerhet innenfor eksisterende pantedokument, kan du låne mer på samme sikkerhet.

Forhøyelse:
Øke verdien på pantedokumentet for å kunne øke lånet.

GNR:
Gårdsnummer

BNR:

Bruksnummer

SNR:

Seksjonsnummer

Andelsleilighet/Borettslagsleilighet:
Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi. Det er borettslaget som eier leiligheten. Du er andelseier og leier en leilighet i borettslaget. I tillegg er du medeier og kreditor i borettslaget.

Aksjeleilighet:
Du kjøper en aksje i et boligaksjeselskap med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Dokumentavgift:
Pålagt skatt til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. 2,5 % av kjøpesummen.

Målebrev: Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.

Fremleie: Videreleie av leiligheten du eier eller har bruksrett til. Borettslag har ofte begrensninger på fremleie.

Heftelse:
En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenking av rettigheter eller adkomstrett over eiendom.

Verditakst:
Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet.

Lånetakst:
Fastsettes av takstmann. Brukes som nøktern verdi av boligen. Ligger gjerne 20 % lavere enn verditakst.

Ligningstakst :
Også kalt skattetakst. Benyttes ved beregning av inntektsskatt for beregning av formueskatt. Normalt 20-30 % av markedsverdi for primærbolig. Noe høyere for sekundærbolig. Se skatteetaten for mer nøyaktig verdi.