Nominell rente: 
Årlig rente på lånet. Den nominelle renten er renten uten gebyrer og tar ikke hensyn til nedbetalingstid, termingebyr og eventuelle gebyr i forbindelse med etablering av lånet.
Les mer om forskjell på nominell og effektiv rente her.

Effektiv rente:
Effektiv rente er den årlige renten som vil gjelde for deg i praksis. Her er alt av termingebyr og etableringsgebyr inkludert. Størrelsen på den effektive renten blir påvirket av lånets størrelse og løpetid. 
Les mer om forskjell på nominell og effektiv rente her.

Serielån:
Du betaler et fast avdragsbeløp og rentene blir lavere for hver termin. Dette betyr at du betaler mye til å begynne med og mindre etter hvert.

Annuitetslån
Du betaler et fast beløp ved hver termin. I begynnelsen betaler du lite avdrag og etter hvert som rentene blir mindre betaler du mer avdrag.

Selveierbolig:
Betegnelse på selveierleiligheter (andel eller seksjon i et boligsameie), enebolig, rekkehus, hytter og gårdsbruk med eget gnr., bnr. og eventuelt snr. Du har enerett til boligen som kan kjøpes og selges fritt.

Belåningsgrad:
Lånebeløp i forhold verdien på boligen, utrykkes i prosent. (Eks. et lånebeløp på kr 2 250 000 utgjør en belåningsgrad på 75 % av boligens verdivurdering, om den utgjør kr 3 000 000)

Gjeldsgrad:
Hvor mange ganger brutto årsinntekt du/dere totalt har i lån. (Eks. lån kr 1 000 000 / inntekt kr 400 000 = gjeldsgrad 2,5).

Refinansiering:
Flytte lån fra en kredittinstitusjon eller samle flere smålån til ett nytt lån.

Mellomfinansiering:
Det beløpet du må låne for å kjøpe ny bolig, inntil du har fått oppgjør for din nåværende bolig som skal selges.

Opplåning:
Dersom du har ledig sikkerhet innenfor eksisterende pantedokument, kan du låne mer på samme sikkerhet.

Forhøyelse:
Øke verdien på pantedokumentet for å kunne øke lånet.

GNR:
Gårdsnummer

BNR:

Bruksnummer

SNR:

Seksjonsnummer

Andelsleilighet/Borettslagsleilighet:
Leilighet som er en del av et borettslag eller andelslag. Du kjøper borett til leiligheten, betaler innskudd/husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealer. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi. Det er borettslaget som eier leiligheten. Du er andelseier og leier en leilighet i borettslaget. I tillegg er du medeier og kreditor i borettslaget.

Aksjeleilighet:
Du kjøper en aksje i et boligaksjeselskap med rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Dokumentavgift:
Pålagt skatt til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Avgiften er 2,5 prosent av kjøpesummen.

Målebrev:
Dokument utstedt av kommunen som angir areal og grenser for en tomt.

Fremleie:
Videreleie av leiligheten du eier eller har bruksrett til. Borettslag har ofte begrensninger på fremleie.

Heftelse:
En tinglyst forpliktelse ved boligen, innskrenking av rettigheter eller adkomstrett over eiendom.

Verditakst:
Fastsettes av takstmann. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet.

Lånetakst:
Fastsettes av takstmann. Brukes som nøktern verdi av boligen. Ligger gjerne 20 % lavere enn verditakst.

Ligningstakst:
Også kalt skattetakst. Benyttes ved beregning av inntektsskatt for beregning av formueskatt. Normalt 20-30 % av markedsverdi for primærbolig. Noe høyere for sekundærbolig. Se skatteetaten for mer nøyaktig verdi.

Løpetid:
Løpetid er det samme som nedbetalingstid.  

Panteobjekt:
Panteobjekt er hvilken eiendom vi skal ha pant i. 

Pantenotering
Tar du opp lån med sikkerhet i bruksretten til en aksjeleilighet, sørger boligens forretningsfører for at långiver får en pantenotering. Dette er et dokument som bekrefter at långiver har pant i bruksretten til den aktuelle boligen. Pantenoteringsgebyr er et gebyr som låntaker må betale til boligens forretningsfører for opprettelsen av pantenoteringsdokumentet. Gebyret vil enten bli lagt til boligens kjøpesum (se kjøpekontrakt), eller bli trukket i forbindelse med utbetalingen av lånet. Dette vil fremkomme av lånetilbudet vårt. 

1. prioritets pant i eiendom:
1. prioritets pant i eiendom betyr at ingen andre långivere har sikkerhet i boligen foran lånet med 1. prioritet. Lånet som har førsteprioritet skal dekkes før noe annet lån ved et salg av boligen.

Tinglysingsgebyr:
Tinglysingsgebyr er et gebyr som skal betales til staten i forbindelse med tinglysing av dokumenter. Tinglysing er en offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser. I forbindelse med at du skal ta opp et lån hos oss, er det pantedokumentet (som gir oss sikkerhet i boligen din) som skal tinglyses.

Nedbetalingskreditt:
Nedbetalingskreditt er et annet ord for lån som skal nedbetales med terminer. Vi er underlagt finansavtaleloven som stiller krav til hvilke opplysninger du som forbruker har krav på før du låner penger. Vi er blant annet pålagt å benytte et europeisk standardisert informasjonsskjema for opplysninger om forbrukerkreditt (SEF-opplysninger). I skjemaet og i finansavtaleloven benyttes kreditt i stedet for lån og nedbetalingskreditt i stedet for nedbetalingslån. Videre er långiver erstattet med kredittgiver og låntaker er erstattet med kredittkunde.