• Selveierbolig, aksjeleilighet og borettslagsleilighet

Velger du å ta opp lån med pant i denne typen bolig gjelder følgende: 

Vi ønsker primært 1. prioritets pant på boligen. At et lån har førsteprioritet betyr at dette lånet skal dekkes før noe annet lån. Dette vil være aktuelt i konkurstilfeller og boligen må tvangsselges. 

Du vil i hovedsak kunne låne opptil 75 % av boligens verdi ,eller av kjøpesum dersom denne er lavere, korrigert for eventuell fellesgjeld. Hvordan du beregner sikkerhet når det er andel fellesgjeld tilknyttet boligen, kan du lese mer om her .

  • Hytte/fritidsbolig, konsesjonspliktig eiendom, 2. prioritet og sideordninger

Verdiene kan svinge mer i hyttemarkedet og konsesjonspliktig eiendom enn i boligmarkedet. Belåningsgraden er derfor begrenset til 60 % av verditakst, kjøpesum eller nybyggpris.

2. prioritetslån aksepteres når summen av dine lån hos oss og foranstående lån fra andre kredittinstitusjoner ikke overstiger 60 % av verdivurdering, korrigert for eventuell fellesgjeld. Hvordan du beregner sikkerhet når det er andel fellesgjeld tilknyttet boligen, kan du lese mer om her.

  • Det gis ikke lån mot pant i obligasjonsleilighet, ideell andel av eiendom eller eiendom i utlandet.

  • Det kan gis lån mot pant i annen bolig, eventuelt i tillegg til egen bolig. I slike tilfeller stilles det tilsvarende krav til sikkerhet i annen bolig som for egen bolig. Har du spørsmål knyttet til dette, må du gjerne ta kontakt med oss.

  • Eier du ikke bolig eller hytte i dag kan du få lån hvis du tilfredstiller våre krav til sikkerhet som nevnt ovenfor. 

  • Skal du ta opp lån med behov for mellomfinansiering er det andre krav til sikkerhet. Du kan lese mer om mellomfinansiering her.