• Lærere i Osloskolen, ansatte i offentlige og private helseinstitusjoner som inngår i Oslo kommunes helseplan, kommunale aksjeselskaper og Personellservice-kontorer tilknyttet ansatte i Oslo kommune.
  • Medlåntaker behøver ikke å jobbe på en arbeidsplass som omfattes av låneordningen vår.
  • Du kan låne selv om du er i permisjon, med eller uten lønn.
  • Du kan beholde lånet til de samme  gunstige betingelsene selv om du slutter i jobben din og begynner på en arbeidsplass som ikke omfattes av låneordningen vår. 
  • Er du i tvil om du kan låne hos oss? Kontakt oss gjerne.