For deg som er pensjonist eller ufør gjelder følgende: 
  • Alle som får utbetalt alderspensjon eller uførepensjon fra OPF.
For deg som er  i jobb gjelder følgende: 
  • Ansatte i Oslo kommune. Det gjelder ansatte fra alle bydeler, etater (også lærere), Rådhuset, foretak og ombud. 
  • Ansatte i selskap der Oslo kommune eier mer enn 50 % av aksjene. Det gjelder blant annet ansatte fra Sporveien, Ruter, Konsentra, Oslo Konserthus, Oslo Vognselskap, Oslo Business Region, Hav Eiendom, Fortum Oslo Varme og Oslo Produksjon & Tjenester.
  • Ansatte i offentlige og private helseinstitusjoner i Oslo og Akershus. Det gjelder blant annet ansatte fra Oslo Universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sunnaas sykehus, Ullevål apotek Sykehuspartner, Sykehusapotekene og Vestre Viken.  
  • Lærere i den private Osloskolen (gjelder til og med grunnskolen). 

Du må være ansatt i minimum 50 stilling for å kunne ta opp lån. 

Du kan låne selv om du er i permisjon, med eller uten lønn. Du kan også beholde lånet til de samme gunstige betingelsene selv om du slutter i jobben din og begynner på en arbeidsplass som ikke omfattes av låneordningen vår.

Medlåntaker behøver ikke å jobbe på en arbeidsplass som omfattes av låneordningen vår.


Er du i tvil om du kan låne hos oss? Kontakt oss gjerne. 
Vi holder åpent alle hverdager fra 08.00-15.30
Telefon: 23 36 08 80
E-post: laan@opf.no