Ulykke/ulykkesskade er skade på legemet forårsaket av en plutselig og uventet/uforutsett ytre begivenhet.