Syk eller skadet?

Skulle noe uforutsett skje, har alle våre medlemmer
uførepensjonsrettigheter gjennom sin tjenestepensjonsordning hos oss.
Du kan også være dekket av våre forsikringer. 

Finner du ikke det du leter etter? 

Søk på OPF.no 

 

Dame i rød jakke går forbi fargerik vegg.

Våre personalforsikringer

Våre personalforsikringer inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring på fritid. 

Du er dekket i tilfelle død, medisinsk invaliditet og/eller ervervsmessig uførhet. 

Alt om våre personalforsikringer

Hvem er forsikret?

  

Ulykkesforsikring for barn og elever
i Oslo kommune

Alle barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager eller skole dekkes av denne forsikringen. Forsikringen kan også omfatte barn i besøkshjem, fosterhjem og barnehjem. 

Forsikringen dekker ulykke som medfører død, varige mén eller behandlingsutgifter. 

Mer informasjon om barn- og elevforsikringen


Melding om skade 

Aktuelt: 
Småskadeskjemaet vårt opphørte fra 1.1. 2017. Les mer her
.

Meld inn skade her

Her finner du vårt skademeldingsskjema og hvordan du går frem når du skal melde inn skade.  

Skal du melde inn yrkesskade, finner du mer informasjon om 
hvilke typer skader som skal meldes inn her. 

 • Fyll ut skademeldingen. 
  For å unngå forsinkelser i søknadsprosessen er det viktig at du signerer skjemaet og fyller ut alle felter og sider. 
 • Husk å få med:
  - Nærmere beskrivelse av hvordan skaden oppstod.
  - Originiale kvitteringer for eventuelle utgifter du søker om refusjon for.
  - Signatur og stempel fra arbeidsgiver.  
 • Gjelder det yrkesskade, er du også nødt til å melde inn skaden til NAV. Dette fordi NAV skal dekke eventuelle behandlingsutgifter knyttet til skaden.
 • Før skjemaet sendes inn til oss, må arbeidsgiveren din stemple og signere på skademeldingsskjemaet. Grunnen til dette er at vi trenger en bekreftelse på arbeidsforholdet ditt. 
 • Deretter sender du inn skjemaet per post til oss. Adressen vår er:
  OSLO PENSJONSFORSIKRING
  Postboks 6623 St. Olavs plass,
  0129 Oslo. 
 • Så snart en skademelding er mottatt og registrert, vil du få tilsendt en bekreftelse sammen med navn og kontaktinformasjon til saksbehandleren som har saken. Du vil normalt få svar innen en uke. 
 • Hvor lang tid saksbehandlingen vil ta, er avhengig av hvilken type skade det er snakk om. I noen tilfeller er det nødvendig å se an skaden over tid før saken kan få en endelig beslutning. 

Her kan du laste ned og fylle ut
skademeldingen som gjelder for deg:

 For å unngå forsinkelser i søknadsprosessen er det viktig at du signerer skjemaet og fyller ut alle felter og sider.

Arbeidsgiver må bekrefte ansettelsesforholdet ved å undertegne på skademeldingsskjemaet. 

Hvilket skjema som gjelder for deg kommer an på hva du skal melde inn: 
Skal du melde inn yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke gjelder dette skjemaet: 
Melding om skade (PDF)

Skal du melde om skade i forbindelse med barn og elever i Oslo kommunes skoler og barnehager finner du skjema og mer informasjon her: 
Melding om skade for barn eller elev

Skal du melde om dødsfall i forbindelse med gruppelivsforsikringen vår finner du skjema og mer informasjon her: 
Melding om dødsfall

 

Skademeldingen sender du til følgende postadresse:

OSLO PENSJONSFORSIKRING
Postboks 6623 St. Olavs plass,
0129 Oslo.

 

To damer som går over en bro.

Uførepensjon fra oss

Er du sykemeldt utover ett år vil du ikke lenger ha rett til lønn og du vil da kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon fra oss. 

Dette kan gi deg en ekstra økonomisk sikkerhet og vil komme i tillegg til ytelser fra NAV.

Alt om uførepensjon?