Vi leverer personalforsikringer til:

 • Ansatte i Oslo kommune
 • Ansatte i Sporveien Oslo AS, Sporveien T-banen AS og Sporveien Trikken AS 
 • Ansatte i andre aksjeselskap eid av Oslo kommune 
  Per 1. januar 2016 gjelder dette deg som jobber i følgende selskap:
  - Oslo Konserthus AS
  - Oslo Business Region AS
  - Hav Eiendom AS
  - Oslo Vognselskap AS
  - Oslo Forsikring AS
  - Oslo Pensjonsforsikring AS


NB!

Hvis du har blitt ufør og mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, er du ikke dekket av ulykkesforsikringen eller yrkesskadeforsikringen vår.
Gruppelivsforsikringen vår vil fortsatt gjelde for deg.