Hvem gjelder forsikringen for?

  • Skal du gå av med avtalefestet pensjon hos oss kan du tegne fortsettelsesforsikring.

Hvem gjelder ikke forsikringen for? 

  • Skal du gå av med alderspensjon kan du ikke tegne fortsettelsesforsikring hos oss.
  • Hvis du mottar uførepensjon fra oss er du omfattet av gruppelivsforsikringen vår gjennom arbeidsgiveren din. Det vil derfor ikke være aktuelt for deg å søke om fortsettelsesforsikring. 

Varighet

Fortettelsesforsikringen varer frem til stillingens aldersgrense, men ikke lenger enn til 67 år. 

Lurer du på hva aldersgrensen til stillingen din er? Les mer her. 

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Den gjelder hele døgnet og i hele verden.

Størrelsen på forsikringsdekningen kan variere.
Vanligvis er dekningen som følger:

  • Er du under 51 år og jobber i full stilling, er du forsikret for 10 G
  • Forsikringssummen reduseres med 0,5 G per år fra du fyller 51 år til du fyller 60 år. 
  • Fra og med fylte 60 år er forsikringssummen 5 G

Hva er prisen? 

Forsikringspremien vil variere med alder og stillingsgrad. Du kan få et uforpliktende tilbud ved å fylle ut og sende inn skjemaet nedenfor. Tilbudet inneholder pris, størrelsen på dekningen din og perioden forsikringen vil gjelde for. 

Frist

Dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet må vi få beskjed om dette innen seks måneder fra sluttdato. Dette gjør du ved å bestille et uforpliktende tilbud fra oss og takke ja til dette.   

Har du spørsmål? 

Lurer du på noe, må du gjerne kontakte oss. 

Våre kontaktpersoner er: 

Mariann Melsom 
Telefon: 23 36 08 77

Uma Sharma
Telefon: 23 36 08 15

Få et uforpliktende tilbud på fortsettelsesforsikring

Bestill tilbud på forsettelsesforsikring her