Skader og sykdommer skal meldes inn til oss så tidlig som mulig. 

Hva skal meldes inn?

Her er det viktig å merke seg at det kun er hendelser som kan føre til varig skade som skal meldes inn. Du trenger derfor ikke å melde inn mindre hendelser som ikke vil føre til varig skade og som helt klart er av forbigående karakter. 

Det er også viktig å være klar over at skaden må være forårsaket av en arbeidsulykke (ulykkeshendelse på jobb)Her kan du lese mer om hva som menes med yrkesskade og yrkessykdom

Eksempel på skader skal meldes inn til oss: 

 • tannskader – utslåtte og løse tenner
 • bruddskader
 • hodeskade – f.eks hjernerystelse
 • forstuing og korsbåndskade
 • ryggskade som krever behandling
 • kutt- og brannsår som kan gi arr
 • andre alvorlige skader
 • skader man er usikre på omfanget av

Eksempel på skader som det ikke er nødvendig å melde inn til oss

 • skader som er av forbigående karakter
 • skader som nesten sikkert ikke vil føre til none varig skade, for eksempel små kutt, flis i fingeren, blåmerker, overtråkk og skrubbsår
 • hendelser som er ubehagelige eller som medfører ulik grad av engstelse/belastning/påkjenning
 • svimmelhet og hjerteproblemer (f. eks akutt illebefinnende) som ikke er yrkesrelatert  
 • belastningslidelser og småskader som er påført over tid
 • tygge- og spiseskader 

For å ha rett til erstatning må skaden være av varig og betydelig karakter. Det innebærer blant annet krav om langvarig og vedvarende symptomer. 

Slik melder du inn skade

Meldingen om skade skal sendes til oss på eget skademeldingsskjema. 

Melding om skade (PDF)  

Lurer du på noe? 

Er du tvil om skaden skal meldes, så anbefaler vi deg å kontakte oss. 
Her finner du vår kontaktinformasjon. 

Du kan lese mer om yrkesskadeforsikringen vår her