Utregning av grunnbeløp (1 G-20 G)Beløp i kroner
1 G   96 883 kroner
2 G  193 766  kroner
3 G  290 649 kroner
4 G  387 532 kroner
5 G  484 415 kroner
6 G  581 298 kroner
G  678 181 kroner
G  775 064 kroner
G  871 947 kroner
10 G  968 830 kroner
11 G 1 065 713 kroner
12 G 1 162 596 kroner
13 G 1 259 479 kroner
14 G 1 356 362 kroner
15 G 1 453 245 kroner
16 G 1 550 128 kroner
17 G 1 647 011 kroner
18 G 1 743 894 kroner
19 G 1 840 777 kroner
20 G 1 937 660 kroner