Forsikring

Har du dine personalforsikringer gjennom jobben din hos oss? Eller lurer du på noe om vår barn- og elevforsikring?
Her kan du lese mer om våre forsikringer.

Syk eller skadet?

Her har vi samlet nyttig informasjon til deg som er syk eller skadet.

Les videre

Våre personalforsikringer

Våre personalforsikringer inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring på fritid.

Les videre

Hvem er forsikret?

Vi leverer personalforsikringer til ansatte i Oslo kommune og flere andre aksjeselskap som eies av Oslo kommune.

Les videre

Gruppelivsforsikring

Denne forsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Den gjelder hele døgnet, i hele verden, uavhengig av om du er på jobb eller har fri.

Les videre

Yrkesskadeforsikring

Denne forsikringen gjelder for skader som oppstår mens du er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Les videre

Ulykkesforsikring

Denne forsikringen gjelder for ulykker som skjer i fritiden.

Les videre

Barn og elevforsikring

Barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager eller skoler dekkes av denne ulykkesforsikringen.

Les videre

Hva er fortsettelsesforsikring?

Fortsettelsesforsikring er aktuelt for deg som har sluttet i stillingen din og ønsker å fortsette gruppelivsforsikringen din hos oss.

Les videre

Melding om skade

Her finner du vårt skademeldingsskjema og hvordan du går frem når du skal melde inn skade. Dette gjelder i forbindelse med yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke.

Les videre

Melding om dødsfall

Her finner du skjemaet som skal fylles ut og informasjon om hvordan du går frem for å melde inn dødsfall Dette gjelder i forbindelse med gruppelivsforsikringen vår.

Les videre

Melding om skade for barn/elev

Her finner du vårt skademeldingsskjema og hvordan du går frem når du skal melde inn skade for vår barn- og elevforsikring.

Les videre

Kontakt oss om våre personskadeforsikring

Har du spørsmål om våre personalforsikringer eller vår barn- og elevforsikring? Vi hjelper deg gjerne. Vi kan kontaktes alle hverdager fra kl 08.00-15.30.

Les videre