Forsikring

Har du dine personalforsikringer gjennom jobben din hos oss? Eller lurer du på noe om vår barn- og elevforsikring?
Her kan du lese mer om våre forsikringer.

Våre personalforsikringer

Våre personalforsikringer inkluderer gruppelivsforsikring, yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring på fritid.

Les videre

Hvem er forsikret?

Vi leverer personalforsikringer til ansatte i Oslo kommune og flere andre aksjeselskap som eies av Oslo kommune.

Les videre

Gruppelivsforsikring

Denne forsikringen gir utbetaling ved dødsfall uansett årsak. Den gjelder hele døgnet, i hele verden, uavhengig av om du er på jobb eller har fri.

Les videre

Yrkesskadeforsikring

Denne forsikringen gjelder for skader som oppstår mens du er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Les videre

Ulykkesforsikring

Denne forsikringen gjelder for ulykker som skjer i fritiden.

Les videre

Barn og elevforsikring

Barn og skoleelever i Oslo kommunes barnehager eller skoler dekkes av denne ulykkesforsikringen.

Les videre

Hva er fortsettelsesforsikring?

Fortsettelsesforsikring er aktuelt for deg som har sluttet i stillingen din og ønsker å fortsette gruppelivsforsikringen din hos oss.

Les videre

Melding om skade

Her finner du vårt skademeldingsskjema og hvordan du går frem når du skal melde inn skade. Dette gjelder i forbindelse med yrkesskade/yrkessykdom eller fritidsulykke.

Les videre

Melding om dødsfall

Her finner du skjemaet som skal fylles ut og informasjon om hvordan du går frem for å melde inn dødsfall Dette gjelder i forbindelse med gruppelivsforsikringen vår.

Les videre

Melding om skade for barn/elev

Her finner du vårt skademeldingsskjema og hvordan du går frem når du skal melde inn skade for vår barn- og elevforsikring.

Les videre

Kontakt oss om våre personskadeforsikring

Har du spørsmål om våre personalforsikringer eller vår barn- og elevforsikring? Vi hjelper deg gjerne. Vi kan kontaktes alle hverdager fra kl 08.00-15.30.

Les videre