Måned Dato
Januar Tirsdag 15. januar
Februar Fredag 15. februar
Mars Fredag 15. mars
April Mandag 15. april
Mai Onsdag 15. mai
Juni Fredag 14. juni
Juli Mandag 15. juli
August Torsdag 15. august
September Fredag 13. september
Oktober Tirsdag 15. oktober
November Fredag 15. november
Desember Fredag 13. desember