Når kan du gå av?

Alle  kan gå av med pensjon når de fyller 67 år. Skal du gå av tidligere kommer det an på hvilken aldersgrense stillingen din har eller du kan gå av med avtalefestet pensjon (AFP).  

Aldersgrensen er avhengig av hvilket type arbeid du gjør.

Les mer om dine avgangsmuligheter ved å klikke på aldersgrensen som gjelder for deg: 

 

Har du for eksempel et praktisk yrke som er fysisk krevende vil du mest sannsynlig ha en lavere aldersgrense. Dette gjelder for eksempel hvis du er hjelpepleier, brannmann og lignende. 

Har du aldersgrense under 70 år

De fleste av våre medlemmer har en aldersgrense på 70 år.  Har du for eksempel en helt vanlig kontorjobb vil du mest sannsynlig ha denne aldersgrensen. 

Har du aldersgrense 70 år