Dette lærer du:

  • Dine muligheter til å ta ut alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) fra Oslo Pensjonsforsikring.

  • Opptjening av alderspensjon fra NAV.

  • Beregning av pensjon fra Oslo Pensjonsforsikring og samordning med alderspensjon fra NAV.

På kurset vil du få generell informasjon om pensjon. Kurset inneholder ikke individuell pensjonsberegning og veiledning.

Kursets lengde

Kurset varer i 3 timer, inkludert pauser. 

Sted

Kurset arrangeres i lokalene til Oslo Kommune Utdanningsetaten på Helsfyr. 

Adressen er: Grensesvingen 6, 0663 Oslo.
Lokalene ligger like ved Helsfyr T-banestasjon.

Hvem kan delta? 

  • Du må være medlem av vår pensjonsordning. Kurset er gratis. Er du medlem av en annen offentlig tjenestepensjonsordning, for eksempel SPK eller KLP, må du følge deres opplegg.
  • På grunn av stor pågang er det kun mulig å delta på en samling per medlem. 
  • Har stillingen din en aldersgrense på 70 år må du være født i 1959 eller tidligere for å kunne delta på kurset.
  • Har stillingen din en aldersgrense på under 70 år må du være født i 1962 eller tidligere for å kunne delta på kurset.

Lurer du på hva aldersgrensen til stillingen din er. Les mer her

Det arrangeres egne bedriftsinterne kurs for Oslo universitetssykehus, Oslo Sporveien og Utdanningsetaten. Kontakt din arbeidsgiver for mer informasjon om dette.  

Påmelding og kursdatoer

Alle som kan delta på våre kurs vil finne sine aktuelle kursdatoer og påmeldingsskjema ved å logge seg inn på Din side.

Logg inn på Din side