Din pensjon fra Folketrygden

Folketrygden er den grunnleggende pensjonsordningen i Norge. Den omfatter alle som er bosatt i Norge.

Som et resultat av den store pensjonsreformen i 2011 beregnes dagens pensjon på ulike måter avhengig av når du er født.