Eksempler på offentlige tjenestepensjonsordninger er Statens pensjonskasse (stillinger i staten), PKH (Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet) og ulike kommunale pensjonsordninger (oss, KLP, Bærum Kommunale Pensjonskasse m.m.)

Er du usikker på om du har en samlet opptjeningstid på 3 år eller mer? 
Les mer her: Slik finner du din samlede opptjeningstid

En samlet opptjeningstid på mer enn tre år, fra oss og eventuelle andre offentlige pensjonsordninger, gir deg følgende pensjonsrettigheter:  

  • Uførepensjon. Hvis du før pensjonsalder blir varig ufør og får innvilget uføretrygd fra folketrygden (NAV), kan du ha rett til uførepensjon. Du vil da få samme pensjonsgrad/uføregrad som i folketrygden.
  • Alderspensjon. Denne er livsvarig og kommer som et supplement til pensjonen fra NAV.
  • Etterlattepensjon. Ved dødsfall kan ektefelle/registrert partner og barn under 20 år ha rett til en pensjonsytelse. Dette gjelder også fraskilte ektefeller som oppfyller bestemte vilkår.   

Størrelsen baserer seg på pensjonsgrunnlaget og opptjeningstiden din.

Slik fungerer søknadsprosessen

Om du har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, er det hos den siste ordningen du skal søke om pensjon.

Er vi den siste ordningen du har vært medlem av, skal du søke hos oss. 

Slik fungerer søknadsprosessen for de ulike pensjontypene våre: 

Uførepensjon

Uførepensjon gjelder frem til du fyller 67 år. Dette er aktuelt i tilfeller der man blir varig ufør og får innvilget uføretrygd fra NAV.  Da kan man fra samme tidspunkt ha rett til uførepensjon fra oss.  

Skulle dette bli aktuelt for deg, vil du finne søknadsskjema ved å logge deg inn på Din side.

Alderspensjon

Alderspensjon fra oss kan som hovedregel tas ut når man har nådd aldersgrensen til stillingen som har vært tilknyttet vår pensjonsordning. Har du hatt flere stillinger, er det den siste stillingen som gjelder.

Lurer du på hva aldersgrensen din er, finner du denne ved å logge deg inn på Din side.

Regelen om at du må ha nådd aldersgrensen for stillingen gjelder med følgende unntak:

  • Hvis du har lavere aldersgrense enn 65 år, kan du ikke ta ut alderspensjon før du fyller 65 år.
  • Hvis du har en aldersgrense som er høyere enn 67 år, kan du starte å ta ut alderspensjon fra du fyller 67 år.

Videre er det viktig å merke seg at du ved fylte 67 år også er nødt til å ta ut pensjon fra NAV for å ha rett til pensjon fra oss.

Søknadsskjema om alderspensjon hos oss finner du ved å logge deg inn på Din side. Du kan tidligst søke seks måneder før du ønsker å hente ut din opptjente pensjon. 

Etterlattepensjon

Etterlattepensjon utbetales i forbindelse med at en person med pensjonrettigheter hos oss faller fra. Når et tidligere medlem dør får vi melding om dette fra NAV. Vi undersøker så om avdøde etterlater seg ektefelle og/eller barn, og sender de nødvendige søknadspapirer.