Dette betyr at du må ha jobbet 30 år eller mer på en arbeidsplass som har en offentlig pensjonsordning. Du må også ha jobbet i 100 prosent stilling i hele denne perioden.

Hvis du har jobbet redusert gjelder følgende:

Hvis du i løpet av tjenestetiden har perioder med redusert arbeidstid, vil vi regne ut en gjennomsnittlig deltidsprosent. 

Pensjonsgrunnlag = pensjonsgivende inntekt x gjennomsnittlig stillingsstørrelse