Pensjonsgrunnlaget ditt = pensjonsgivende inntekt x gjennomsnittlig stillingstørrelse.

For å ta et eksempel:

Hvis du har jobbet 30 år i 100 prosent stilling i Oslo kommune og tjener 
550 000 kroner året før du skal gå av med pensjon, vil ditt pensjonsgrunnlag bli 550 000 kroner.

Har du jobbet redusert vil lønnen din bli redusert med din gjennomsnittlige stillingsprosent/deltidsprosent.

Noen unntak fra hovedregelen:

  • Pensjonsgrunnlaget ditt kan ikke overstige 12 ganger folketrygdens grunnbeløp  (12 G)
  • Har du fått en individuell lønnsforhøyelse de siste to årene før du går av, som ikke skyldes normal lønnsvekst, vil du ikke få inkludert denne lønnsforhøyelsen i pensjonsgrunnlaget.