Dette betyr at du må ha jobbet 30 år eller mer på en arbeidsplass som har en offentlig pensjonsordning. Du må også ha jobbet i 100 prosent stilling i hele denne perioden.
Du kan enkelt sjekke opptjeningstiden din hos oss på Din side.

NB!

Hvis du har vært medlem i andre offentlige pensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse, KLP etc., vil du få medregnet opptjeningstiden fra den aktuelle ordningen. Vi får ikke automatisk beskjed om opptjeningstiden din fra andre ordninger og du må derfor informere om dette når du skal søke om pensjon. Du vil få spørsmål om dette når du fyller ut vårt søknadsskjema om pensjon. 

Har du kortere opptjeningstid enn 30 år gjelder følgende:

 

Har du jobbet mindre enn 30 år vil pensjonen din reduseres tilsvarende.

For eksempel:
Hvis du tjener 550 000 kroner og har jobbet 20 år i Oslo kommune og har en pensjonsprosent på 70 prosent er du sikret følgende før eventuell levealdersjustering:
550 000 x 20/30 x 70%= 256 667 kroner

Hvis din endelige opptjeningstid* består av både år og måneder, vil vi runde dette tallet opp eller ned til det nærmeste året.  

For eksempel: 
Slik runder vi opptjeningen din opp eller ned: 

  • Med 20 år og 4 måneder vil du få 20 års opptjening   
  • Med 20 år og 6 måneder, vil du få 21 års opptjening  

*Med endelig opptjeningstid mener vi din totale opptjeningstid fra alle offentlige tjenstepensjonsordninger.