Pensjonsprosenten varierer avhengig av når du ble medlem i Oslo Pensjonsforsikring:

  • For deg som har blitt ansatt i Oslo kommune etter 1.1. 2012 er pensjonsprosenten 67,3 prosent. 
  • For deg som har vært ansatt i Oslo kommune sammenhengende fra før 1. januar 2012 utgjør pensjonsprosenten 70 prosent. 
  • For deg som er ansatt i Sporveien, og har tjenestepensjon hos oss, utgjør pensjonsprosenten 70 prosent. 
  • For deg som er ansatt hos andre arbeidsgivere med pensjonsordning hos oss viser vi til reglene som gjelder for din ordning. 

For å ta et eksempel:

Har du jobbet 30 år i  Oslo kommune i 100 prosent stilling og ble medlem hos oss før 1.1. 2012, er du garantert 70 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt. Har du jobbet mindre, eller i en lavere stilling, reduseres pensjonen tilsvarende.

Når du er født etter 1958 gjelder følgende:

Er du født etter 1958 har du ingen indivuell garanti per dags dato. Nye regler for offentlig tjenestepensjon er for tiden under utredning og hvilke regler som vil bli gjeldende for deg er ikke klare ennå.

Du kan lese mer utredningen av ny offentlig tjenestepensjon på nettsidene til regjeringen.