Pensjon og barnetillegg kan ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.