Hva kan jeg forvente å få i pensjon?

Full alderspensjon forutsetter at man har jobbet i 100 prosent stilling med full opptjening. For å få full opptjening må du ha jobbet på en arbeidsplass med en offentlig tjenestepensjonsordning i 30 år.

Har du jobbet mindre enn dette, eller i en lavere stilling, reduseres pensjonen din tilsvarende.

Mer presist utgjør full alderspensjon 67,3 prosent av sluttlønnen din. For deg som har vært ansatt i Oslo kommune sammenhengende fra før
1. januar 2012 utgjør full alderspensjon 70 prosent av sluttlønnen. Det samme gjelder ansatte i Sporveien som har tjenestepensjon hos oss. 

Fra fylte 67 år blir tjenestepensjonen samordnet med folketrygden og levealdersjustert. Hvor stor andel av pensjonen som utbetales fra oss og hvor mye som utbetales fra folketrygden er regulert i samordningsloven, en felles lov for alle offentlige pensjonsordninger. Her er det bestemt at alt du har opparbeidet deg gjennom folketrygden skal betales fullt ut fra folketrygden. Den resterende summen skal betales ut fra oss. Hvor mye pensjonen din levealdersjusteres kommer an på hvilket årskull du er født inn i og hvor lenge det er forventet at ditt årskull skal leve etter uttak av pensjon. Du kan lese mer om levealdersjustering her.

Den endelige størrelsen på pensjonen din er avhengig av følgende faktorer: