Nytt grunnbeløp i folketrygden offentliggjøres normalt av regjeringen i slutten av mai hvert år. Så fort det nye grunnbeløpet er kjent, starter vi reguleringen av våre pensjoner. For de fleste av våre pensjoner skjer regulering i juni og juli, med eventuell etterbetaling fra 1. mai. De som ikke får regulert sin pensjon i juli, vil få dette fortløpende utover høsten. 

Merk: På grunn av koronasituasjonen har myndighetene besluttet at regulering av pensjoner i 2020 skal utsettes til høsten. Reguleringen vil derfor skje utover høsten med eventuell etterbetaling fra 01.05.2020.

Her finner du mer informasjon om at reguleringen i 2020 utsettes til høsten

Slik reguleres ulike pensjoner 

Hvordan pensjonen skal reguleres kommer an på hvilken type pensjon du mottar fra oss. I hovedtrekk gjelder følgende:  

Uførepensjon og barnepensjon

Uførepensjon og barnepensjon reguleres i takt med den generelle lønnsveksten i samfunnet (grunnbeløpet i folketrygden).

Hvis grunnbeløpet øker med 3 prosent, vil pensjonen øke med 3 prosent. 

Alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP): 

Hvis du mottar alderspensjon eller AFP vil økningen bli noe lavere enn den generelle lønnsveksten (grunnbeløpet i folketrygden). Grunnen er at det skal trekkes 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen.

Ektefellepensjon:

Hvor mye ektefellepensjon reguleres, kommer an på om du er over eller under 67 år. 

Før du fyller 67 år:
Ektefellepensjon frem til du fyller 67 år reguleres i takt med den generelle lønnsveksten i samfunnet (grunnbeløpet i folketrygden). 

Hvis grunnbeløpet øker med 3 prosent, vil pensjonen øke med 3 prosent. 

Etter at du har fylt 67 år: 
Hvis du mottar ektefellepensjon vil økningen bli noe lavere enn den generelle lønnsveksten (grunnbeløpet i folketrygden). Grunnen er at det skal trekkes 0,75 prosent etter lønnsvekstreguleringen. 


Lurer du på hva årets grunnbeløp er, og hvor mye pensjonen din blir justert fra og med 1. mai, finner du flere detaljer her:

Nytt grunnbeløp i folketrygden