For deg som skal jobbe i helsetjenesten:

Pensjonister i helsetjenesten kan bidra i dugnaden mot koronaviruset uten å tape pensjon.

Som følge av koronaviruset er det stort behov for kvalifisert personell i helsetjenesten i Norge. 

Frem til nå har det vært slik at alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP) reduseres dersom man jobber mer enn forutsatt ved uttak av pensjon. Reglene er nå midlertidig endret, slik at ekstra inntekt ikke skal medføre redusert pensjon. Endringen gjelder for alderspensjon og alle typer AFP.  

Regelendringen gjelder følgende arbeid: 

Arbeid i offentlig helsetjeneste som er nødvendig for å møte et ekstraordinært personellbehov i forbindelse med covid-19.

Endringen gjelder fra og med tirsdag 17. mars 2020 til og med 31.08.2022.

Lurer du på om inntekten din blir rapportert inn som koronarelatert arbeid som ikke fører til reduksjon av pensjon, anbefaler vi at du kontakter arbeidsgiveren din.

NB! Unntaket gjelder ikke for de som mottar uførepensjon.

For deg som skal jobbe i barnehager og skoler:

Det er gjort midlertidige endringer i Oslo kommunes arbeidsgiverregelverk i forbindelse med pandemien for pensjonister med alderspensjon/AFP som skal jobbe i barnehager og skoler i kommunen.

Hensikten er å gjøre det enklere for pensjonister å bidra ved ressursbehov, uten at det slår negativt ut på pensjonen.

Endringen for pensjonister som skal jobbe i barnehager og skoler tilknyttet Oslo kommune, er som følger:

Fra 1. januar 2022 til 30. juni 2022 har timesatsen for ansettelse på pensjonistsvilkår økt til 300 kroner per time. Satsen for andre er 224 kr per time.

Vi gjør oppmerksom på at det er viktig at du blir ansatt på pensjonistsvilkår i kommunen om du ønsker å jobbe ved siden av uten å risikere redusert pensjon. Er du ansatt på pensjonistvilkår i ovennevnte periode, vil ikke inntekten din påvirke pensjonen din.